пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Відсутність санепідемічних служб призводить до збільшення кількості заражених. В першу чергу медиків!

Лист у редакцію.
     Під час коронавірусної пандемії люди вмирають від пневмонії або в лікарнях, або вдома. За правилами, які чинні в Україні, трупи померлих підлягають розтину для з'ясування причини смерті. Для цього у лікарнях тіла померлих розтинають патологоанатоми, а тіла тих, хто помер вдома – у судово-медичній експертизі.
Що ж відбувається з цими службами зараз, під час пандемії коронавірусу?
     Попередньо проаналізуємо, що нам відомо зараз про  смертність від захворювань органів дихання та безпосердньо від пневмонії та проаналізуємо відповідні статистичні дані, щоб зрозуміти глибину проблеми.
     Так, «Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101, данные за 2019 год ожидаются в июне 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной службе статистики (Госстат).
По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 – от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.
В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания».

Нескладні розрахунки показують наступну картину, що наведено у таблиці

Рік
Кількість смертей від
захворювань органів дихання

В середньому
розрахунку на 1 місяць року
Кількість та % смертей від
пневмонії порівняно із смертю від захворювань органів дихання

В розрахунку на 1 місяць року
2017
12166
1014
4645/38,2%
387
2018
13006
1084
6101/46,9%
508
2019Даних немає
2020621 – у січні
Так, ми бачимо збільшенння випадків смертності від захворювань органів дихання, в тому числі і збільшення смертності від пневмоній, яке у 2018 р. стало більшим на 8,7%, ніж у попередньому році. Якщо ж подивитись на середній показник смертності за місяць від пневмонії,  то зрозуміло, що цей показник щорічно збільшується - від 387 випадків на місяць у 2017 р. до 621 випадку смерті у січні 2020 р., що становить зростання на 60,5% станом за січень 2020 р. Яка ж можлива причина зростання смертності від пневмонії? Найпрогнозуючою такою причиною може бути саме захворювання на COVID-19.       

Зважаючи на це, та враховуючи міграцію нашого населення у грудні - січні 2020 р. на традиційні свята, можна впевнено припустити, що вірус  COVID-19 вже не один день циркулює у нашій державі і як висловився  бизнесмен Давиденко: «Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года», що надасть опосередковані дані про можливість смертності від пневмоній від коронавірусу. 

   Якщо у попередній - докоронавірусний період етіологія пневмонії суттєвого значення не мала, то зараз під час пандемії це має виключне значення для різних верств населення . Звісно, що зараз діагностику коронавірусної пневмонії ніхто не проводив, оскільки відповідних тестів в Україні не було, і вони тільки зараз набувають поширення. А якщо немає діагностики, то немає і відповідних заходів реагування на коронавірусну інфекцію, не дивлячись на світову пандемію,в тому числі і під час контакту із тілами померлих.

     На це вже нарешті відреагувала Нацполіція, оскільки саме нацполіція віїзджає на випадки смерті вдома.
      За даними джерела https://censor.net.ua/n3182317 «...в регионы уже направлены рекомендации о действиях сотрудников Нацполиции в случаях поступления сообщений о выявлении трупов граждан, которые могут быть связаны с заболеванием на коронавирус».
    "Мы разработали алгоритм относительно места осмотра трупа, выезда на место события: каким образом осматривается, как передается труп и проводится вскрытие, - говорит Максим Цуцкиридзе. - К сожалению, в моргах не оборудованы канализационные отводы должным образом, а важно не допустить распространения вируса. Поэтому мы все эти проблемные вопросы отработали с Минздравом и Офисом генерального прокурора.

     Если была природная или внезапная смерть человека, но есть подозрение на коронавирус, сотрудники Нацполиции выезжают на место вместе с медиками ., дальше все соответственно осматривается следователем и направляем тело на вскрытие. Чтобы обезопасить сотрудников, которые выезжают на место события, мы закупили средства индивидуальной защиты (маски, рукавички, респираторы, бахилы, халаты и т.д.), все одноразовое. Людям, которые контактировали или жили в одной квартире с умершим, будем рекомендовать провести дезинфицирующие мероприятия. Вещи, которыми пользовался погибший человек, подлежат утилизации и как те средства защиты, которые использовали полицейские и эксперты, выехавшие на место события. Такие мероприятия будут проводиться совместно с работниками Минздрава и ГСЧС" .

 Існувала Постанова КМУ від 24 квітня 1999 р. N 696 «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» яка втратила чинність у 2011 р. Наразі залишився закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб (2000 р.)
«Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема щодо санітарної охорони території України, обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв … передбачених санітарно-гігієнічними та санітарно-протиепідемічними правилами і нормами, у межах встановлених законом повноважень покладаються на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, заклади охорони здоров'я, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян» (Ст.11). А де ж органи державної санітарно-епідеміологічної служби? А їх немає з 2002 р.  Наразі є Громадське здоров'я, у якого, судячи з усього, руки не дійшли ще до вище вказаних служб. В той же час «Система громадського здоров'я — комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднаних зусиль усього суспільства» (Вікіпедія).
Громадське здоров'я включає в себе міждисциплінарні підходи епідеміології, біостатистики і охорони здоров'я. Іншими важливими галузями є гігієна довкілля, здоров'я населення, психогігієна, безпека руху, економіка охорони здоров'я, державна політика, психічне здоров'я, страхова медицина, безпека та гігієна праці, тощо[2].

А що відбувається у МОЗі, структури якого мають контакт із тілами померлих?
МОЗ України своїм наказом від 25.02.2020р. № 521 «Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб» відніс COVID-19» до «Особливо небезпечних інфекційних хвороб» за пунктом 39.
І тепер проаналізуємо стан дотримання протиепідемічних заходів у цих службах принаймні, починаючи з грудня 2019 р. по сьогодення.
Тривалий час патологоанатоми у своїй роботі керувалися наказом від 12 травня 1992 року N 81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні», який був скасований МОЗом у 2015 р. і який регулював питання поводження персоналу у випадках особливо небезпечних інфекційних захворювань. Нового наказу принаймні немає. Якщо немає наказу і невідоме походження пневмоній, то чи дотримувалися відповідних заходів безпеки у патологанатомічних відділенннях лікарень під час розтинів трупів померлих від пневмоній, можливо і від COVID-19? Відповідь напрошується сама собою.
Якщо ж ми подивимось на судово-медичну службу, то в ній є чинним Наказ від 17 січня 1995 р. № 6 «Про розвиток та удосокналенння судово-медичної експертизи в Україні», за яким регламентовано наступне:
- «Трупи  осіб,  які померли від гострозаразних та особливо небезпечних інфекцій, 
зберігають окремо від інших трупів.
- Трупи  осіб,  які  померли  від  особливо   небезпечних інфекцій (ОНІ),  
а саме:  натуральної віспи, чуми, холери, сибірки тощо для  поховання  не  видаються. 
 Порядок  поховання  у   таких випадках    регулюється     спеціальними    правилами    
Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Є чинними загальні правила прибирання моргу, в тому числі «щоденне вогке 
прибирання із застосуванням гарячої води та миючих засобів….
щотижневе аналогічне прибирання, щомісячне і у кожному  випадку  виявлення  
трупів  осіб,  які померли від  гострозаразних захворювань,  проводиться також повне 
прибирання в усіх приміщеннях моргу.
    Після  розтину  померлого  від  ОНІ  дезинфекація  моргу проводиться силами і 
засобами санепідстанції».
    Звісно, що у випадку розтину трупів померлих вдома від пневмонії прибирання 
проводили за загальними правилами, які,нажаль,не стосуються випадків COVID-19.
   Як відомо, санепідстанцій у нас зараз немає, і судмедекспертиза залишила це поза 
своєю увагою. Мабуть, більш важливі у неї були справи…. 
ніж впорядкування нормативної бази як для своїх судмедекспертів, 
так і для суспільства взагалі.
 
 Будь-якихось настанов щодо роботи патолого-анатомічних відділень лікарень 
та бюро судово-медичних експертиз в умовах коронавірусної пандемії зараз все ще немає.    

Тільки декілька днів назад стали відомі  Рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19  (переклад клініки "Добробут"), в яких за розділом ІV.9 детально описано поводження персоналу лікарень та дезинфекція у таких випадках:
9. Процедури поводження з трупами можливих  або підтверджених пацієнтів
(1)ЗІЗ для персоналу:
Персонал повинен переконатися,що вони повністю захищені робочим одягом,
Одноразовими хірургічними шапочками,одноразовими рукавичками та товстими гумовими рукавичками з довгими рукавами,медичним одноразовим захисним
одягом,медичними захисними масками (N 95) або респіраторами,що очищують
Повітря (PAPR),захисними щитками для обличчя,робочим взуттям або гумовими
чоботами,водонепроникними чохлами,водонепроникними фартухами або
водонепроникними ізоляційними халатами тощо.
(2) Догляд за трупом: заповніть усі отвори або рани пацієнта,такі як рот,ніс,вуха,анальний отвір та трахеотомії,використовуючи ватні Кульки або марлю,змочену в 3000-5000 мг/л хлорвмісного дезінфікуючого засобу або 0,5%
пероксиуксусною кислотою.
(3) Обгортання:Оберніть труп двошаровим Полотном тканини,яка просочена дезінфікуючим засобом,і упакуйте його в двошаровий,герметичний пакет для трупів,
просочений хлором.
(4) Тіло перевозиться працівниками з зони ізоляції лікарні через забруднену територію
До спеціального ліфта,а потім безпосередньо якнайшвидше транспортується до
Визначеного місця кремації спеціальним транспортним засобом.
(5)Остаточна дезінфекція: Провести остаточну дезінфекцію палати та ліфта».

     Чи дотримувалися судово-медичні експерти та самі бюро судово-медичної експертизи таких суворих заходів? Питання також риторичне, як і для патологоанатомічної служби, …і має, безперечно, наслідки для нашої країни.

     Хто хоч раз був присутній під час розтину у патолого-анатомічних та  судово-медичних установах, робітники яких не захищені навіть від туберкульозу, той бачив, що їх стан далекий-далекий від того, що ми бачимо у фільмах відомих серіалів про роботу таких специфічних установ.

     Проблема ще поглиблюється тим, що, як відзначив Максим Цуцкиридзе: « К сожалению, в моргах не оборудованы канализационные отводы должным образом, а важно не допустить распространения вируса».

     І така ситуація існує як в патологоанатомічних відділеннях лікарень, так і в бюро судово-медичної експертизи. Всі біологічні рідини з тіл померлих, як видумаєте, куди потрапляють зразу після розтину? Правильно, у загальну каналізаційну мережу, а звідти у річку після очищення. Та чи здатна наша система очистки забруднених вод внешкодити всі можливі та неможливі патогенні фактори? Подивіться на низку та кількість показників якості нашої з вами  води, яка тече з наших кранів та порівняйте їх із європейськими. Різниця разюча і не накористь нашої держави. Вода – це життя і її якість має бути незаперечною. 

     Що ж стосується коронавіруса, то він ще не вивчений, а одже є невідомим. Ми знаємо, що він надзвичайно патогенний і як він себе поведе в каналізаційних стоках, ще не відомо. Хоча ні, відомо, що існує шлях зараження не тільки через аерозолі повітря так званий повітряно-крапельний шлях, але й вважають, що він розповсюджується також через фекалії, а відповідно по каналізації.  Про такий випадок повідомляють у Гонконзі: https://glavcom.ua/ru/articles/vse-chto-izvestno-o-koronaviruse-puti-peredachi-simptomy-lechenie-profilaktika-662482.html. Паралелі однозначні, якщо вірус є у біологічних рідинах тіла, які потрапляють у звичайну каналізацію, то він там може і перебувати. Чи вивчено цей аспект пандемії? Наразі, ні. Але висновок зрозумілий. Будь-які біологічні рідини у випадках особливо небезпечних інфекцій, до яких і відноситься COVID-19, не мають потрапляти до каналізаційної мережі. Це ж стосується і звичайного випадку розтину трупа, біологічсні рідини з яких зараз прямим шляхом потрапляють до каналізації. Оце так і живемо….   
   
    Одже, можна припустити, що у випадку розтину трупів з коронавірусною інфекцією персонал патолого-анатомічних відділень лікарень та відділів бюро судово-медичної експертизи  контактував із джерелом інфекції COVID-19 – трупами померлих від пневмонії , у відділеннях відповідна дезинфекція не проводилась, а у каналізацію потрапляли біологічні рідини із таких трупів… Висновки робіть самі…
     
І питання не тільки у відсутності санепідстанцій, не тільки у неповоротливості державних службовців та різних комісій і робочих груп МОЗу, які за своїми посадами мають мати передбачення  ситуації, але й у їхній компетентності та, передусім, в байдужості держави до своїх мешканців, яка дозволяє існувати такому підходу до  умов роботи патолого-анатомічних відділень лікарень та бюро судово-медличної експертизи, які несуть у собі потенційний ризик.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2020
N 521
м. Київ
Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», підпункту 12 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267
НАКАЗУЮ:
1.       Унести зміну до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 1995 року № 133, доповнивши розділ «Особливо небезпечні інфекційні хвороби» пунктом 39 такого змісту;
«39. COVID-19».

2.       Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ляшка.

Перший заступник Міністра                                    Андрій СЕМИВОЛОС


Довідник українською читайте тут (PDF): Рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19  (переклад клініки "Добробут")
9
Технологический регламент обращения с телами умерших пациентов с предполагаемой
или подтвержденной инфекцией
(1) СИЗ персонала: Персонал должен быть полностью защищён рабочей одеждой, одноразовыми хирургическими шапочками,
одноразовыми перчатками и плотными резиновыми перчатками с длинными рукавами, медицинской одноразовой защитной
одеждой, медицинскими защитными масками (N95) или фильтрующими респираторами с принудительной подачей воздуха
(ФРППВ), защитными лицевыми щитками, рабочей обувью или резиновыми сапогами, водонепроницаемыми бахилами,
водонепроницаемыми фартуками или водонепроницаемыми изолирующими халатами и т. д.
(2) Обработка трупов: Заполните все отверстия или раны пациента (рот, нос, уши, анус и трахеотомические отверстия) ватными
шариками или марлей, смоченной в дезинфицирующем средстве, содержащем хлор в концентрации 3000-5000 мг/л, или 0,5%
гидроперекиси ацетила.
(3) Обёртывание: Оберните труп двуслойным тканым материалом, пропитанным дезинфицирующим средством, и поместите
его в двуслойный герметичный листовой материал для обёртывания трупов, пропитанный хлорсодержащим дезинфицирую-
щим средством.
(4) Персонал должен в кратчайшие сроки перенести тело в изолятор больницы через загрязненную зону к специальному лифту,
после чего вывезти специальным транспортным средством в место для кремации.
(5) Заключительная дезинфекция: Выполните заключительную дезинфекцию палаты изолятора и лифта.


1.10. Трупи  осіб,  які  померли  від  особливо   небезпечних інфекцій (ОНІ),  а саме:  натуральної віспи, чуми, холери, сибірки тощо для  поховання  не  видаються.  Порядок  поховання  у   таких випадках    регулюється     спеціальними    правилами    Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
3.4. Після  розтину  померлого  від  ОНІ  дезинфекація  моргу проводиться силами і засобами 
санепідстанції.

#листуредакцію
#wwwsektorlifeinfo